Thursday, January 13, 2005

Pseudo-Czech Dummy Text Generator.

Create some pseudo-czech dummy text. Not that you can do anything with it. Actually, it's pretty useless.

The Generator created got this text:

Vre hremu mi višt dropíbřak zilo a chrame. O rytrosk z chruř. Bůzod hřahotě krad s uzele. A síň vecu muň úzéž bésež flr, prež krézisi hec setrů proc kryp úla zatraj. Mřep a lépráduj vůba pádré k stuž tobřá břetchro a vech. Chrápřum drouj hřeze pusuď vřív buc pešouňhýšt s zoš ťůpětostryr, k sůt chrucha, i zechrustébre cídřu zosůst zoš dykpul beně sob tastamřásk o bříziň.

See, it's useless.

[ Pseudo-Czech Dummy Text Generator ]